English Български

VATS при херния на Morgagni

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция на херния на Моргагни. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото представя VATS техника за корекция на дефект в областта на foramen Morgagni. Пациентка на 42 г. с BMI 46,6 е с оплаквания от болки в гърдите и гърба. На лицевата Ре-графия се вижда плътна маса в десния кардиофреничен ъгъл, суспектна за липом или херния на Morgagni. Направи  се десностранна торакоскопия с миниторакотомия с премахване на херниалния сак и корекция на дефекта. Операцията и постоперативният период преминаха без усложнения.