English Български

За мен

Образование:

 • 18 ЕСПУ "Кирил и Методий" София 1981 г.
 • Медицински Университет София 1987 г.

Следдипломна квалификация:

 • Специалност по Здравна култура - 1986 г.
 • Специалност по Хирургия - 1993 г.
 • Здравен Мениджмънт, УНСС, София - 2003 г.
 • Дисертация "Проучване на възможностите за лечение на слабинните хернии с ендоскопски техники" - 2014г. Доцент по научна специалност ОБЩА ХИРУРГИЯ - 2014 г.
 • Професор специалност "Хирургия"- 2020 г.

Член на:

БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧНО ДРУЖЕСТВО (БХД)
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС)
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES)
EUROPEAN HERNIA SOCIETY (EHS)


Участие в специализирани международни конгреси:


септември, 2009 г.
участие в IV-ти Международен конгрес на
EUROPEAN HERNIA SOCIETY (EHS)

 

06.2010г, Женева, Швейцария
18-ти конгрес на Европейската
асоциация за ендоскопска хирургия
EAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES)март, 2010 г.
Български лекарски съюз
продължителна квалификация:
Базово обучение по Лапароскопска хирургия


 

февруари, 2011 г.
Български лекарски съюз
продължителна квалификация:
Базово обучение по Лапароскопска хирургия за уролози

юни, 2011 г.
Български лекарски съюз
продължителна квалификация:
Базов курс по Лапароскопска хирургия

 

октомври, 2010г.
Български лекарски съюз
продължителна квалификация:
Базов курс по Лапароскопска хирургия


Професионални интереси:

Специални интереси в областта на лапароскопската и миниинвазивна хирургия, със значителен опит в:

 • лапароскопско лечение на хернии на коремната стена – ингвинални, пъпни, постоперативни
 • лапароскопска холецистектомия с 3 троакара
 • лапароскопска холецистектомия с един разрез (SILC)
 • лапароскопска апендектомия с 3 троакара
 • лапароскопска апендектомия с един разрез (SILA)
 • лапароскопска хирургия при хиатални хернии и ГЕРБ
 • лапароскопска хирургия при спешни състояния – перитонит, травми, чревна непроходимост
 • лапароскопска колоректална хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания