English Български

Лапароскопска операция на херния-Тотално експеритонеална (ТЕР) пластика при двустранно ингвинална херния

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция на двустранна ингвинална херния. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото демонстрира тотална екстраперитонеална пластика при двустранна ингвинална херния.

При този тип пластика операторът създава необходимото място за поставянето на платното в преперитонеалното пространство без да прониква първо в коремната кухина, както е при други оперативни методи като TAPP например.

Методът дава възможност да се постави платно със същите размери и на същото място, както при трансабдоминалната преперитонеална пластика(TAPP), но без да се налага да се възстановява цялостта на перитонеума в края на процедурата, което пести оперативно време.

При TEP коремната кухина и чувствителният перитонеум нямат контакт с CO2 използван по време на операцията, което води до по-кратко чувство на дискомфорт в ранния следоперативен период.

В зависимост от вида платно, което се използва техниката позволява операцията да приключи с или без фиксиране на платното към коремната стена.

TEP техниката не позволява адекватна проверка на контралатералната страна за наличие или липса на херниален дефект.

И двете техники имат положителни и отрицателни страни, като квалификацията на оператора дава възможност за адекватна преценка коя от тях е по-подходяща за конкретния пациент.