English Български

Лапароскопска операция на херния - TEP при феморална херния

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция на феморална херния. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото демонстрира тотално екстраперитонеален достъп по повод левостранна феморална херния при жена на 34 г.При лапароскопската операция се отпрепарира херниалния сак, а кръглият лигамент на матката е запазен и е поставено полипропиленово платно.