English Български

Лапароскопска операция на херния (голяма хиатална III тип) c пълна ротация на стомаха в медиастинума

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция при голяма хиатална херния. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото представя случай на голяма хиатална херния от трети тип с пълна ротация на стомаха в медиастинума, т. нар. upside - down stomach. Извърши се лапароскопско освобождаване на херниалния сак, заедно със стомаха, като се възстанови обичайното му разположение под диафрагмата. Хранопровода се освободи високо в медиастинума. Крачетата на диафрагмата се зашиха едно за друго и се направи фундопликация по Нисен.