English Български

Лапароскопска херниопластика при постоперативна херния. Лапароскопска операция с поставяне на платно при херния след операция.

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция на херния след операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Използването на лапароскопия за лечението на вентрални постоперативни хернии е безопасно и ефективно, с отличен контрол на рецидивите. Представен е случай на 56 годишна пациентка, при която е извършена лапароскопска корекция на постоперативна херния след долна срединна лапаротомия по повод гинекологично заболяване. Използван е преперитонеален достъп с поставяне на стандартно полипропиленово платно. За фиксиране на платното са използвани резорбируеми такове и трансфасциални шевове, а накрая целостта на перитонеума е възстановена с продължителен шев.