English Български

Ендоскопска тотално екстраперитонеална херниопластика (TEP)

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция при херния с поставяне на платно. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.