English Български

Видеоасистирана перикардна фенестрация (VATS)

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото демонстрира фенестрация на перикарда с видеоасистиран достъп при пациент с прекарана гръдна травма, усложнена с двустранна пневмония и гноен перикардит. След отваряне на перикарда се евакуира гнойния излив, след което се оформя прозорец с размери 1 см./1 см. и лявата гръдна половина се дренира с два гръдни дрена.