English Български

VATS при проникващо нараняване в лява гръдна половина и хемоторакс

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото представя VATS достъп при проникващо ножево нараняване в лява гръдна половина. При първоначалната обработка е поставен долен торакоцентезен дрен, при което се евакуира 1500 мл. кръв. След настаняване в клиниката от дрена продължава да се евакуира кръв и пациента е свален отново в операционната. Направена е торакоскопия при което се установява причината за кървенето - лезия на 8-мата интеркостална артерия (пълно прекъсване). Извърши се дефинитивна хемостаза с монополярен ток. Евакуираха се коагулумите и се поставиха два торакални дрена.