English Български

Лапароскопски шев на тънкочревна перфорация от клечка за зъби

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

При пациент с перитонит от неясен произход се направи лапароскопия. При ревизията на коремната кухина, още след вкарването на камерата в корема се видя чуждо тяло - клечка за зъби, частично преминала през стената на тънкото черво. Клечката се извади и перфорацията се заши на два етажа. Коремната кухина се изми и дренира.