English Български

Лапароскопски шев на тънкочревна перфорация

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция при перитонит. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

На пациент с данни за дифузен перитонит от вероятен апендикуларен произход се направи лапароскопия. При ревизията в корема се намери гноевиден излив при интактен апендикс. Огледаха се и останалите интраабдоминални органи и се установи причината за перитонита - перфорация на тънко черво, покрита с оментум и фибринови налепи. Червото се освободи от срастванията и се заши на два етажа. Коремната кухина се изми и дренира.