English Български

Лапароскопски асистирана чревна резекция

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото представя лапароскопска експлорация при пациентка с тънкочревна непроходимост. След ревизията на корема се намери брид на базата на предходна гинекологична операция, нарушаващ кръвоснабдяването на част от тънкото черво. Бридът се преряза. Тънкото черво бе некротично променено, което наложи да се премахне невиталния участък. Благодарение на лапароскопията се подбра най-подходящото място за отваряне на корема. Направи се малка лапаротомия - около 5 см. Червото се резецира и се направи анастомоза край в край. След затваряне на корема отново се влезе лапароскопски, направи се лаваж и се постави дрен.