English Български

Лапароскопска тотална мезоректална ексцизия (ТМЕ) по повод карцином на ректума

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото представя лапароскопска тотална мезоректална ексцизия по повод ректален аденокарцином, разположен в  горната трета на ректума. Долната мезентериална артерия  е прекъсната с Endo GIA 30 mm съдова глава. За прекъсване на рктума са използвани три сини Endo GIA глави и е направена термино терминална анастомоза с кръгов съшивател 31 mm.