English Български

Лапароскопска резекция при карцином на сигмата (рак на дебелото черво).

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция при рак на дебелото черво. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Лапароскопска операция при рак на лявата част на дебелото черво.

Карциномът (рак на дебелото черво) е често срещано заболяване. Лечението е комбинирано, хирургично, химио и лъчетерапия, и зависи от степента на напредналост на процеса и локализацията му. С оглед на все по-голямата честота на заболеваемост и подобряващите се с всяка изминала година резултати от лечението в някой страни ракът на дебелото черво се приема като "хронично " заболяване . Профилактиката включва извършването на фиброколоноскопия не само след типични симптоми, но и след навършване на 45-50 годишна възраст. Тенденцията е долната възрастова граница на заболеваемост да намалява.

В случая се демонстрира лапароскопска резекция (премахване) на сигмоидната част от дебелото черво с лигиране на лявата мезентериална артерия със съдова ENDOGIA и възстановяване на пасажа трансанално с циркулярна GIA .

Подробна информация за карцином на дебелото черво може да получите тук.