English Български

Лапароскопска резекция на доброкачествена чернодробна киста

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция на чернодробна киста. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.