English Български

Лапароскопска операция на язва (перфорирала)

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция на перфорирала язва. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото демонстрира лапароскопско лечение на язвена перфорация по предната стена на дуоденума. Дефекта е затворен на два етажа с единични шевове. След щателно измиване на корема към сутурата е заложен дрен.