English Български

Лапароскопска операция на жлъчка (холецистектомия)

 

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция за отстраняване на жлъчка. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото представя техническите стъпки на стандартна лапароскопска холецистектомия с три троакара при невъзпален жлъчен мехур. Демонстрирана е сигурна дисекция на структурите в триъгълника на Calot - цистичния проток и цистичната артерия са клипсирани и прекъснати. Жлъчния мехур е отпрепариран от черния дроб с монополярна коагулация.