English Български

Лапароскопска операция на дебело черво (резекция при карцином на сигмата)

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция при рак. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото демонстрира етапите на техниката за лапароскопска резекция сигмата (достъп до съдовете, прекъсване на долната мезентериална артерия, колоректална дисекция и анастомоза).