English Български

Лапароскопска операция на апендицит (апендектомия с един разрез SILA)

Видеото демонстрира техника за лапароскопска апендектомия с един разрез - само през пъпния пръстен. Трансумбиликалната лапароскопска апендектомия изглежда по-авангарден метод от стандартната миниинвазивна техника с три троакара. Достъпът до коремната кухина е лесен и бърз. Резултатите са по-добри от козметична гледна точка – на корема почти не личи цикатрикс след възстановяване на пъпа.

Лапароскопска операция за премахване на апендикс реализирана през пъпа.