English Български

Лапароскопска гастректомия по повод карцином на стомаха

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция на рак на стомаха. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

При този пациент се касае за обемен процес с неопластичен характер (рак на стомаха) заемащ горна трета на стомаха, без инвазия в хранопровода.  На видеото се демонстрира типична лапароскопска гастректомия (лапароскопска операция за премахване на стомаха) с лигиране на лявата гастрична артерия с ENDOGIA. Отпрепарирането (скелетирането на стомаха) се осъществява с енергиен дивайс в случая - хармоник скалпел. Дуоденалния чукан се затваря с ENDOGIA, а езофагоиеюноанастомозата се извършва с циркулярна GIA. Ентеро-ентероанастомозата може да бъде осъществена с ENDOGIA или ексракорпорало с GIA (линеарна) за отворена хирургия или на ръка.