English Български

Лапароскопска ексцизия на стомашен GIST

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Представен е случай на пациент, приет по спешност с кървене от гастроинтестиналния тракт. След направената фиброгастроскопия е установен източника - кръгловата формация на предната стена на стомаха, с  диаметър 3-4 см., непосредствено под гастроезофагеалната връзка. Взета е биопсия.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


От направената КТ формацията е с гладки и резки очертания, без инвазивен растеж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направи се лапароскопия. Освободи се коремната част на ханопровода, като лимфните възли от ляво и дясно се взеха за хистология. Формацията се изряза на 1 см в здраво, а получения дефект се заши на два етажа с продължителни шевове. Пациента се възстанови без проблеми и след 2,5 г. е без оплаквания.