English Български

Лапароскопска апендектомия при перфорирал апендицит с перитонит

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция при перфорирал апендицит с перитонит. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото представя лапароскопска апендектомия при деструктивен апендицит с перфорация и дифузен перитонит. Лапароскопията предоставя отлична възможност за пълен оглед на корема, лаваж на всички квадранти и адекватно дрениране.