English Български

Хемоперитонеум - лапароскопска хемостаза

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Пациентка след пътнотранспортно произшествие бе хоспитализирана по спешност с политравма. От направените изследвания се установи фрактура на таз и данни за свободно подвижна течност в корема. Направи се лапароскопия и се намериха няколко фисури в областта на левия лоб на черния дроб и една на далака. Чернодробните лезии се обработиха с монополярен ток и се покриха с хемостатично платно. Такова се постави и върху лезията на далака. Аспирира се кръвта и се изми корема. Добре се виждат кръвонасяданията от фрактурата на таза.