English Български

VATS при проникващо нараняване в лява гръдна половина и хемоторакс

Предупреждение: Това видео е реална лапароскопска операция. Да не се гледа от деца и чувствителни хора.

Видеото представя VATS достъп при проникващо ножево нараняване в лява гръдна половина парастернално в шесто междуребрие с масивен хемоторакс. Извърши се хемостаза, отстраниха се коагулумите и се поставиха два торакални дрена.