English Български

Sleeve Gastrectomy. Отслабване с операция.

Описание

SLEEVE GASTRECTOMY
Лапароскопска ръкавна (ръкавична) гастректомия. Трайно отслабване с лапароскопска операция.

Затлъстяването е значим социален проблем. Проблемът набира скорост както в световен  мащаб, така и на местно ниво. Решаването му изисква огромен ресурс не само в областта на медицината, но и на много институции. Степента на затлъстяването може да бъде изчислена от всеки пациент индивидуално като преценка на ИТМ(BMI). Индексът на телесната маса (ИТМ) е формула разработена от Белгийския статистик Адолф Кюгелит и е известна като Quetelet индекс, представляваща международно използвана мярка са затлъстяване. Метричната формула на BMI приема измерването на теглото в килограми и ръст, измерено в метри или см. BMI = на теглото в килограми разделено на височината в m2. Различните народи и организации  използуват различни  диаграмни BMI за клсифициране статут тегло. За да разберем къде сме ние по класификацията на международната здравна организация от 1995год. е редно да съпоставим нашите резултати.

СЪСТОЯНИЕ                                        ИТМ

Поднормено тегло                         <18.5

Тежко недохранване                      <16.0

Средно недохранване                    16.0-16.99

Леко недохранване                        17-18.49

Нормално тегло                               18.5-24.99

Предзатлъстяване                            25.0-29.99

Затлъстяване                                    >30

Затлъстяване I-степен                     30.0-34.99

Затлъстяване II-степен                    35.0-39.99

Затлъстяване III-степен                   >40

Ръкавната гастректомия е процедура за намаляване на теглото по хирургичен път!

При тази лапароскопска операция сe прави вертикален разрез по продължение на стомаха, редуциращ най-широката част на стомаха (оставяйки приблизително 15-20% of от оригиналния размер на стомаха). Останалата част на стомаха се оформя като ръкав или тръба с бананова форма.

Тази процедура намалява апетита на пациента и забавя приема на калории, като прави възможно  значителното намаляване на килограмите. Операцията не налага каквото и да е "преподреждане на червата" или повторното им свързване.

Ползи от намаляването на теглото чрез хирургична ръкавна гастректомия:

Намален обем на стомаха, който увеличава усещането за изпълване/ситост;
Не изисква разделяне или повторно свързване на червата;
Стомахът функционира нормално, позволявайки да се приемат повечето видове храни, но в по-малки
количества;
Отстранява се тази част на стомаха,  която произвежда хормона Gherlin, който стимулира глада;
Избягва се дъмпинг синдрома тъй като пилорната част на стомаха остава незасегната;
Няма интестинален байпас  и придружаващите го рискове;
Извършва се лапароскопски;
По-проста процедура е от стомашния байпас;
Не се използват чужди тела като band surgery;

Описаната процедура е сравнително нова и няма дългосрочна статистика, но е наблюдавано бързо и драматично намаляване на теглото при нейното приложение.  

При желание да научите повече по темата, обадете се!
д-р Антоний Филипов