English Български

Ахалазия.Лапароскопска операция

Описание

Ахалазията е изключително рядко доброкачествено заболяване, изразяващо се в нарушена перисталтика на хранопровода и невъзможност на долният езофагиален сфинктер да се отваря и участва в акта на преглъщането. Заболяването се дължи на денервация на долната част на хранопровода, поради дегенерация на нервните влакна /plexus myenterics Auerbachi/ и е с неясен произход. Първите симптоми са свързани със затруднено преглъщане /дисфгагия/ първоначално при приемане на твърда храна, а в последствие и на течна, което е съпроводено с пиене на вода с цел улеснение акта на преглъщането. Симптомите прогресират с появата на киселини, болка зад гръдната кост, регургитация, кашлица, редукция на тегло и чести възпалителни заболявания на белите дробове. Диагнозата се поставя чрез физикален преглед, монометрия, която по настоящем е трудно осъществима, фиброгастроскопия или скопия на стомах с контраст. Последната има най-голяма диагностична стойност. Лечението преминава през различни фази, но с най-добър ефект се явява оперативното чрез лапароскопия, като се постига отличен резултат в 95% от случаите. Обикновено до оперативно лечение се стига след компрометиране на консервативните възможности изразяващи се в дилатация, инжектиране на тип-А ботулинов токсин в долният езофагиален сфинктер и не на последно място медикаментозно лечение. Конвенционалните хирургични техники с течение на годините са показали непригодноста си и са отстъпили място на лапароскопските такива. По настоящем най-използуваната лапароскопска /безкръвна/ техника е миотомията по Heller, с последваща антирефлуксна процедура - фундопликация по Dor. В заключение може да се каже, че  Heller myotomy et fundoplicatio a modo Dor е метод на избор при лечението на Achalasia, при която очакваните резултати настъпват непосредствено след оперативната намеса. Видео клип на лапароскопска операция при ахалазия може да гледате тук.