English Български

Публикации в медицински списания

Филипов А, Атанасов Т, Раденовски Д. Ранни резултати след транссабдоминална преперитонеална херниопластика (ТАПП) 2007 Висцерал. Хирургия, 3, 2007, N 3, с. 126-134


Атанасов Т, Раденовски Д, Филипов А. Лапароскопска холецистектомия по повод остър холецистит при възрастни пациенти 2008 Спешна Мед. , 15, 2008, N 3, с. 73-76


Атанасов Т, Раденовски Д, Филипов А. Лапароскопска резекция на мекелов дивертикул: два клинични случая 2008 Висцерал. Хирургия, 4, 2008, N 2, с. 65-69


Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Възможности за лапороскопско лечение при остри перитонити 2008 Висцерал. Хирургия, 4, 2008, N 2, с. 70-75


Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Трансабдоминална преперитонеална херниопластика - етапи и усложнения 2008 Спешна Мед. , 15, 2008, N 3, с. 106-110


Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Контрол на апендикуларния чукан при лапароскопска апендектомия - комерсиална или подготвена на ръка примка 2008 Спешна Мед. , 15, 2008, N 3, с. 111-114


Атанасов Т, Филипов А, Раденовски Д. Хирургична анатомия на ингвиналната област - лапароскопска перспектива 2009 Висцерал. Хирургия , 5, 2009, N 1, с. 21-28


Атанасов Т, Врачански Д, Филипов А, Раденовски Д. Лапароскопски достъп при тънкочревна непроходимост 2009 Спешна Мед. , 16, 2009, N 1, с. 4 - 11

Доц. д-р А.Филипов, д.м. издадена книга Миниинвазивна вентрална херниопластика, 2019 г.